Budbee – Lockarp

Budbee – Lockarp

Budbee – Lockarp Sveriges modernaste lokal för godshantering, totalt 5 000 m2.Vi har fått förmånen att upplåta stålstomme med tillhörande 40 m. fackverk. TRP och väggpaneler.(Bild lånad från MVBs...