Nyheter

Swedish Agro

Projektering, tillverkning och montage av komplett hall. Stålstomme, TRP, väggpaneler, betongväggar, HD/F samt utvändiga tunnplåtskonstruktioner.

Tillverkning och leverans av utvändiga räcken och spiraltrappa.​