Kvalitet

Rörbryggor för ångledning

Rörbryggor tillverkas etappvis om 12 m. Totalt 16 st.
Målning enligt C4 – HÖG