Referenser

Ekdahl Miljö

Tillbyggnad av befintlig hall för Ekdahl Miljö.

Projektering, tillverkning och leverans av stålstomme, TRP, väggpaneler, betongväggar, HD/F samt utvändiga tunnplåtskonstruktioner.​

Swedish Agro

Projektering, tillverkning och montage av komplett hall. Stålstomme, TRP, väggpaneler, betongväggar, HD/F samt utvändiga tunnplåtskonstruktioner.

Tillverkning och leverans av utvändiga räcken och spiraltrappa.​

Skurup Skola

Leverans och montage av samverkansstål och prefab. Samt tillverkning och montage av in - & utvändiga räcken.

Tillverkning och montage av gångbryggor och logga ovanför entré.​

Ekdahls Miljö

Leverans och montage av komplett hall.

Ventialtionshuvar

Skurups Sparbank

KONTAKT

ADRESS

JS Smide AB

Spårgatan 2

274 30 Skurup