Komplett hall

Stålstomme, fackverk, TRP och väggpaneler