Nyheter

Pilehallen – Trelleborg

Två idrottshallar under samma tak. Stålstomme, fackverk, TRP och väggpaneler.
Hallen ska certifieras enligt miljöbyggnad Silver, och allt material finns loggat i Sunda Hus miljödatabas.
Allt för en hållbar framtid.