​Dataskyddspolicy

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft. JS Smide värnar om din personliga integritet och vill på så vis göra dig uppmärksam på hur vi hanterar dina personuppgifter. Med personuppgifter menas sådana uppgifter som kan knytas till en fysisk person.​

Syfte

JS Smide samlar in följande uppgifter: namn, titel, person-/organisationsnummer, företags – och faktureringsadress, telefonnummer och mail.

Dessa uppgifter sparas i vårt datasystem. Vi kan dock komma att samla in uppgifter direkt och indirekt via anbudsförfrågan, webbformulär, tele - & mailkontakt.

Den insamlade informationen används för att JS Smide ska kunna utföra sina kontraktuella åtagande gentemot kunder, leverantörer och övriga intressenter.​

Vem delar vi informationen med?

För att utföra våra åtagande, kan vi lämna information vidare till tredje part tex. kunder, leverantörer och övriga intressenter. Men även till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller om du har godkänt att vi gör det.

JS Smide kommer inte att sälja den insamlade informationen vidare till tredje part. Vi behandlar all data inom EU och har vidtagit alla de åtgärder som krävs, såsom: legala, tekniska, och organisatoriska för att data hanteras på ett säkert vis.​

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut en kopia på all information som JS Smide har om dig, du har även rätt att korrigera den insamlade informationen. Du har rätt att begära radering av all data JS Smide har om dig. Det kan dock finnas krav som gör att vi inte kan radera all data om dig omedelbart.

För tillgång, rättelse och radering av information. Kontakta: info@js-smide.se

KONTAKT

ADRESS

JS Smide AB

Spårgatan 2

274 30 Skurup