Nyheter

Malmö Arena Tower

Tillverkning och montage av fackverk
Höjd: 6m
Bredd: 18 m.
Totalvikt: ca 40 Ton


Fackverket transporterades i 3 delar från vår verkstad i Skurup till Malmö. En tät kontakt med beställare, personal och UE gjorde att fackverket, utan bekymmer, kunde lämna verkstaden på kvällen den 24 augusti med specialtransport för att sedan lyftas på plats dagen därpå.