Kvalité​

Kvalitet för JS Smide AB är att alltid leverera produkter och installera anläggningar så att de uppfyller kundernas specificerade krav på ett smidigt sätt som motsvarar och överträffar kundernas förväntningar utan skada på personal och miljö.

Kvalitet är alla medarbetares ansvar genom stort engagemang och hög kompetens.

Kvalitet skall genomsyra allt vi gör från första kundkontakt till levererad slutprodukt.

Vi skall klara 100% av våra åtagande tidsmässigt på varje objekt.

Vidmakthålla och vidareutveckla vårt arbetssätt enligt vårt kvalitetssystem enligt ISO3834.

​Sträva efter att uppfylla målen i ISO 14001 miljöledningssystem.

JS Smide AB är certifierade enligt:

KONTAKT

ADRESS

JS Smide AB

Spårgatan 2

274 30 Skurup